Forventninger til trænere, spillere og forældre

De 10 bud

For trænere

1) Vi møder velforberedte og med masser af positiv energi

2) Vi sætter rammerne, så træningsmiljøet er behageligt for alle

3) Vi gør vores bedste for at tilrettelægge en givende, varieret, kreativ og sjov træning 

4) Vi har fokus på badmintonglæde og udvikling frem for resultater

5) Vi er tålmodige over for alle spillere

6) Vi udviser interesse for alle spilleres trivsel

7) Vi er engagerede i alle spilleres udvikling

8) Vi stiller krav og sætter grænser

9) Vi roser frem for at kritisere 

10) Vi anstrenger os for at være gode forbilleder for spillerne


For spillere

1) Vi møder til tiden omklædte, med ketsjer, fyldt drikkedunk og indendørs sportssko

2) Vi deltager aktivt i træningen og udviser godt humør 

3) Vi opfører os ordentligt og taler pænt til alle spillere og trænere

4) Vi lytter koncentreret og tager positivt i mod trænernes instruktioner 

5) Vi gør vores bedste i alle øvelser

6) Vi roser og opmuntrer hinanden og er gode kammerater på tværs af køn, alder og spillemæssigt niveau

7) Vi forstår, at vi i løbet af en uge træner både ’op’, ’ned’ og ’på niveau’

8) Vi udviser fairplay både til træning, holdkampe og turneringer 

9) Vi har fokus på badmintonglæde og udvikling frem for resultater

10) Vi gør vores bedste for at være med til at skabe et positivt træningsmiljø


For forældre

1) Vi sørger for, at vores børn er i stand til at efterleve spillernes 10 bud 

2) Vi motiverer vores børn til at være gode kammerater både på og uden for banen

3) Vi har fokus på vores børns badmintonglæde og udvikling frem for resultater

4) Vi opmuntrer vores børn både i medgang og modgang – og hjælper vores børn til at håndtere modgang 

5) Vi udviser interesse for vores børns badminton ved at spørge ind til træningen og støtte op om arrangementer i klubben, holdkampe og turneringer

6) Vi bidrager til den gode klubånd ved altid at møde op i hallen i godt humør  

7) Vi gør vores bedste for at medvirke til en god stemning under turneringer og holdkampe ved at agere opmuntrende og respektfuldt over for spillere, forældre og turneringsledelse

8) Vi henvender os til trænere og ledere i klubben i god og konstruktiv tone, hvis vi har spørgsmål eller inputs til træningen

9) Vi følger med på Holdsport, besvarer mails fra klubben og tilmelder os arrangementer inden for tidsfristen

10) Vi er opmærksomme på, at mange mennesker gør en stor frivillig indsats for vores børn, og vi anstrenger os derfor for at hjælpe i klubben, når der er behov